Breaking News

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตจังหวัดเชียงใหม่

 

ชื่อโรงเรียน ช่องทางออนไลน์
1. โรงเรียนเขื่อนผากวิทยา Facebook
2. โรงเรียนเชตุพนศึกษา(ในพระสังฆราชูปถัมภ์) Facebook Website
3. โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ Facebook
4. โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา Facebook
5. โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. Facebook
6. โรงเรียนฝางธรรมศึกษา Facebook Website
7. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แม่แตงวิทยา Facebook Website
8. โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดท่าตอน Facebook
9. โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดป่าไม้แดง Facebook
10. โรงเรียนแม่แจ่มปริยัติศึกษา Facebook
11. โรงเรียนวัดโขงขาววิทยา Facebook
12. โรงเรียนวัดเจดีย์งามปริยัติวิทยา Facebook
13. โรงเรียนวัดฉิมพลีวิทยา Facebook
14. โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ Facebook
15. โรงเรียนวัดพระบาทอุดม Facebook
16. โรงเรียนวัดพุทธนิมิตรวิทยา Facebook
17. โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา Facebook
18. โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม Facebook
19. โรงเรียนวัดสะเมิงวิทยา Facebook
20. โรงเรียนวัดอินทารามวิทยา Facebook
21. โรงเรียนเวียงแหงปริยัติศึกษา Facebook
22. โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ Facebook Website
23. โรงเรียนสันป่าตองศึกษา Facebook
24. โรงเรียนสัพพัญญูวิทยา Facebook
25. โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน Facebook
26. โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา Facebook Website
27. โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ Facebook
28. โรงเรียนอภัยอริยศึกษา Facebook Website

About admin

Check Also

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตจังหวัดสิงห์บุรี

  ชื่อโรงเ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น