Breaking News

เรียงตามชื่อโรงเรียน : ลิ้งค์ติดต่อสื่อสารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

 

ชื่อโรงเรียน

ช่องทางการติดต่อ

1. โรงเรียน กุศลสมาครวิทยาลัย  กรุงเทพ Facebook Website
2. โรงเรียน บาลีเตรีมอุดมศึกษา มจร. วัดศรีสุดาราม กรุงเทพ Facebook Website
3. โรงเรียน บาลีสาธิต มจร. วัดพระเชตุพน กรุงเทพ Facebook Website
4. โรงเรียนพระปริยัติธรรม พรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา Facebook Line
5. โรงเรียนพระปริยัติธรรม พุทธศาสตร์วิทยา วัดสุทธาวาส Facebook Website
6. โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา Facebook Website
7. โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล Facebook Website
8. โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดผ่องพลอยวิริยาราม Facebook Website
9. โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดศรีบุญเรือง Facebook Website
10. โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย วัดเล่งเน่ยยี่ Facebook Website
11. โรงเรียนวชิรมงกุฎ วัดมกุฏกษัตริยาราม Facebook Website

12. โรงเรียน กุศลสมาครวิทยาลัย  กรุงเทพ Facebook Website
13. โรงเรียน บาลีเตรีมอุดมศึกษา มจร. วัดศรีสุดาราม กรุงเทพ Facebook Website
14. โรงเรียน บาลีสาธิต มจร. วัดพระเชตุพน กรุงเทพ Facebook Website
15. โรงเรียนพระปริยัติธรรม พรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา Facebook Line
16. โรงเรียนพระปริยัติธรรม พุทธศาสตร์วิทยา วัดสุทธาวาส Facebook Website
17. โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา Facebook Website
18. โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล Facebook Website
19. โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดผ่องพลอยวิริยาราม Facebook Website
20. โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดศรีบุญเรือง Facebook Website
21. โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย วัดเล่งเน่ยยี่ Facebook Website
22. โรงเรียนวชิรมงกุฎ วัดมกุฏกษัตริยาราม Facebook Website

ขอบคุณภาพจาก facebook : Wuttikrai Pimpakhun
รวบรวมข้อมูลจัดทำโดย : สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 12

About admin

Check Also

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตจังหวัดสิงห์บุรี

  ชื่อโรงเ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น