Breaking News

กองธรรมสนามหลวงประกาศบังคับใช้หลักสูตรธรรมศึกษาตรีใหม่ ทุกระดับชั้น เริ่มปีการศึกษา 65 นี้

ในการประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ดำเนินการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมให้เป็นไปตามขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษาที่กำหนดไว้ โดยมีสาระสำคัญที่ครู นักเรียนและสถานศึกษาจะพึงทราบร่วมกัน ดังนี้

 

1. ธรรมศึกษา ตรี ปีการศึกษานี้ ให้ใช้หลักสูตรธรรมศึกษา 2564
2. ธรรมศึกษา โท ปีการศึกษานี้ ให้ใช้หลักสูตรธรรมศึกษา 2561
3. ธรรมศึกษา เอก ปีการศึกษานี้ ให้ใช้หลักสูตรธรรมศึกษา 2561
ดาวน์โหลดหลักสูตร 2561 ดาวน์โหลดหลักสูตร 2564

 

About admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น