Breaking News

กองธรรมสนามหลวงประกาศบังคับใช้หลักสูตรธรรมศึกษาตรีใหม่ ทุกระดับชั้น เริ่มปีการศึกษา 65 นี้

ในการประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ดำเนินการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมให้เป็นไปตามขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษาที่กำหนดไว้ โดยมีสาระสำคัญที่ครู นักเรียนและสถานศึกษาจะพึงทราบร่วมกัน ดังนี้

 

1. ธรรมศึกษา ตรี ปีการศึกษานี้ ให้ใช้หลักสูตรธรรมศึกษา 2564
2. ธรรมศึกษา โท ปีการศึกษานี้ ให้ใช้หลักสูตรธรรมศึกษา 2561
3. ธรรมศึกษา เอก ปีการศึกษานี้ ให้ใช้หลักสูตรธรรมศึกษา 2561
ดาวน์โหลดหลักสูตร 2561 ดาวน์โหลดหลักสูตร 2564

 

About admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Recent Comments