Breaking News

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

สำนักเขตการศึกษา เขต 12

ที่อยู่ส่งเอกสาร
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 12
วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
………………………………………………
โทรศัพท์ : 038 – 517 – 465
โทรสาร : 038 – 517 – 465
E-mail : group12byjaroon@gmail.com
 
พระมหาวิทยา กิตฺติปญฺโญ
เลขานุการ สำนักเขตการศึกษา เขต 12
โทรศัพท์ : 081 – 577 – 3226
E-mail : witthayapsg12@gmail.com
นายพิชญานนท์ จิระภัทธังกูร
นักวิชาการศาสนศึกษา
สำนักเขตการศึกษา เขต 12
โทรศัพท์ : 081 – 986 – 1935
E-mail : Phranond@gmail.com
นายจรูญ การเกษ
นักวิชาการศาสนศึกษา
สำนักเขตการศึกษา เขต 12
โทรศัพท์ : 081 – 949 – 2379
E-mail : group12byjaroon@gmail.com

About admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น