Breaking News

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา
มัธยมศึกษาตอนปลาย

1. โครงสร้างเวลาเรียน ไม่ถูกต้อง
2. โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี ไม่ถูกต้อง
3. โครงสร้างรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา ถูกต้อง
4. โครงสร้างรายวิชา : คณิตศาสตร์ ถูกต้อง
5. โครงสร้างรายวิชา : ศิลปะ ถูกต้อง
6. โครงสร้างรายวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ถูกต้อง
7. โครงสร้างรายวิชา : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ถูกต้อง
8. โครงสร้างรายวิชา : ภาษาต่างประเทศ ถูกต้อง
9. โครงสร้างรายวิชา : การงานอาชีพ ไม่ถูกต้อง
10. โครงสร้างรายวิชา : ภาษาไทย ถูกต้อง
11. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไม่ถูกต้อง
12. เกณฑ์การจบสถานศึกษา ไม่สมบูรณ์

ผลสรุป

ควรเร่งแก้ไข ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

About admin

Check Also

กำหนดการหนใต้

ขอบคุณข้อมูลจาก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น