Breaking News

ตัวอย่างเอกสาร แสดงผลตรวจ ATK

สำหรับพระภิกษุสามเณร ที่จะเข้ารับพัดเปรียญธรรม 3 ประโยค และประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 นั้น ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดให้ผู้เข้ารับพัดครั้งนี้ต้องนำผลรับรองการตรวจ ATK ที่ตรวจมาไม่เกิน 24 ชั่วโมง แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ที่ลงทะเบียนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือสุทธิที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

กระบวนการเตรียมเอกสารแสดงผลตรวจ ATK นั้น มีดังนี้

 1. จัดหาชุดตรวจ ATK มาให้ได้ก่อน
 2. ตรวจโควิด ด้วยชุดตรวจ ATK (จะตรวจด้วยตนเอง หรือ วานคนอื่นตรวจให้ก็ได้)
 3. นำผลตรวจ กับบัตรประชาชน หรือ หนังสือสุทธิหน้าที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก วางบนกระดาษ โดยเขียนหรือพิมพ์รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประโยค…….
  เลขที่เข้ารับ……
  ชื่อ-นามสกุล/ฉายา
  วัน เวลา ที่ตรวจ
 4. ถ่ายรูปด้วยกล้องมือถือหรือกล้องอะไรก็ได้ตามแต่ที่มีให้ชัดเจน
 5. ทำการปริ้นภาพถ่ายนั้น ออกมาเป็นกระดาษเอกสาร
 6. นำเอกสารนั้นมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันเข้าร่วมพิธี
ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก facebook : Somchai Tam Malison
รวบรวมข้อมูลจัดทำโดย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 12

About admin

Check Also

กำหนดการหนใต้

ขอบคุณข้อมูลจาก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น