Breaking News

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 หนตะวันออก ภาค 9, ภาค 11, ภาค 12

คณะสงฆ์ หนตะวันออก
ภาค 9, ภาค 11, ภาค 12

1. วันที่รับพัด 1 กรกฎาคม 2565
2. สถานที่รับพัด วัดโสธรวราราม วรวิหาร
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. กำหนดการในพิธี 08.00 น.
ลงทะเบียน
และยื่นเอกสารแสดงผลตรวจ ATK
ตัวอย่างเอกสาร
11.00 น.
ฉันภัตตาหารเพลที่วัดจัดถวาย
12.00 น.
เข้านั่งตามลำดับเลขที่
13.30 น.
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช
เข้าสู่สถานที่ประกอบพิธี
อ่านกำหนดการเพิ่มเติ่ม
4. ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระพุฒาจารย์
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
5. ระเบียบการนุ่งห่ม (สำคัญ) พระภิกษุ
ห่มจีวรสีพระราชนิยม พาดสังฆาฏิ,
รัดอก,
สวมหน้ากากอนามัยสีขาว
สามเณร

ห่มจีวรสีพระราชนิยม,
รัดอก,
สวมหน้ากากอนามัยสีขาว
ข้าราชการ

เครื่องแบบปกติขาว
และสวมหน้ากากอนามัย
ประชาชน

แต่งกายสุภาพ และสวมหน้ากากอนามัย
6. รายชื่อผู้เข้ารับพัดเปรียญธรรม 3 ประโยค คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ
7. รายชื่อผู้เข้ารับประกาศนียบัตรประโยค 1-2 คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ
8. ติดต่อประสานงาน เบอร์โทร : วัดโสธรวราราม วรวิหาร
038-511-048
เบอร์โทร : สำนักงานพุทธ
086-431-9350,

081-628-5769,
089-662-6443,
089-894-0185,
9. เพจประชาสัมพันธ์ : วัดโสธรวราราม วรวิหาร Facebook
ขอบคุณภาพถ่ายจาก : บูชาชน เพชรธัญญะ
รวบรวมข้อมูลจัดทำโดย : สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 12

About admin

Check Also

รายชื่อผู้สอบผ่านเปรียญธรรม 3 ประโยค หนใต้

รายชื่อผู้สอบผ่ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น