Breaking News

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 หนใต้

คณะสงฆ์ หนใต้

1. วันที่รับพัด 7 กรกฎาคม 2565
2. สถานที่รับพัด วัดมหาธาตุวชิรมงคล
อำเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่
3. กำหนดการในพิธี 08.00 น.
ลงทะเบียน
และยื่นเอกสารแสดงผลตรวจ ATK
ตัวอย่างเอกสาร
11.00 น.
ฉันภัตตาหารเพลที่วัดจัดถวาย
12.00 น.
เข้านั่งตามลำดับเลขที่
13.30 น.
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช
เข้าสู่สถานที่ประกอบพิธี
อ่านกำหนดการเพิ่มเติ่ม
4. ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช พระพรหมจริยาจารย์
เจ้าคณะใหญ่หนใต้
5. ระเบียบการนุ่งห่ม (สำคัญ) พระภิกษุ
ห่มจีวรสีพระราชนิยม พาดสังฆาฏิ,
รัดอก,
สวมหน้ากากอนามัยสีขาว
สามเณร

ห่มจีวรสีพระราชนิยม,
รัดอก,
สวมหน้ากากอนามัยสีขาว
ข้าราชการ

เครื่องแบบปกติขาว
และสวมหน้ากากอนามัย
ประชาชน

แต่งกายสุภาพ และสวมหน้ากากอนามัย
6. รายชื่อผู้เข้ารับพัดเปรียญธรรม 3 ประโยค คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ
7. รายชื่อผู้เข้ารับประกาศนียบัตรประโยค 1-2 คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ
8. ติดต่อประสานงาน เบอร์โทร : วัดมหาธาตุวชิรมงคล
075-656-014
เบอร์โทร : สำนักงานพุทธ
086-431-9350,

081-628-5769,
089-662-6443,
089-894-0185,
9. เพจประชาสัมพันธ์ : วัดมหาธาตุวชิรมงคล Facebook
ขอบคุณภาพถ่ายจาก : Deevana Krabi Resort
รวบรวมข้อมูลจัดทำโดย : สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 12

About admin

Check Also

รายชื่อผู้สอบผ่านเปรียญธรรม 3 ประโยค หนใต้

รายชื่อผู้สอบผ่ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น